Länsilinkki erbjuder sina operatörskunder ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att ansluta till det allmänna telenätet i Finland. Tjänsteutbudet sträcker sig från SIP-trunk lösningar till samtrafik, IP-växlar och faktureringstjänster.

Till operatörer inom fast telefoni erbjuder Länsilinkki ersättande moderna telefonilösningar för abbonenthantering, trafikstyrning samt underhåll.

Genom att koncentrera anskaffningen av sina taltjänster till Länsilinkki kan teleoperatören erhålla en flexibel tjänsteportfölj. Länsilinkki uppnår skalfördelar både gällande kostnadsstruktur och kompetenscentra genom att producera liknande nättjänster åt ett flertal teleoperatörer.