Växeltjänsten är en modern och kostnadseffektiv molntjänst, med vilken ni effektivt kan administrera all telefontrafik i företaget.
På detta sätt försäkrar ni er om hög kvalitet på kundtjänst och anträffbarhet.

 

Inkommande samtal kan förenas snabbt och enkelt. Statusinformationen anger ifall personen är fri att ta emot samtal.
Samtliga anställda kan få en personlig svarare. Nummerspecifika svarare kan kopplas även till era kundtjänstnummer.
Kunden kan under samtalets gång be om återuppringning antingen genast som en handläggare blir ledig eller vid av kunden specifierad tidpunkt. Begäran om återuppringning vid specifierad tidpunkt kan göras även via internet.
Samtliga har möjlighet att se sin egen samtalslogg och i grupploggen ser man även inkomna samtal till t.ex. växeln. I grupploggen kan man hantera obesvarade samtal genom att själv ring upp, samt följa med ifall någon kollega har ringt upp kunden.
Ni kan styra samtal på basen av kösituation eller tidpunkt. Ni kan definiera hur länge, och hos vem, ett inkommande samtal ringer samt hur det styrs vidare. Samtalet kan även ringa hos flera personer samtidigt.
Ni kan ställa in er närvarostatus från ett flertal olika alternativ (t.ex. frånvarande, på lunch, på semester) och styra inkommande samtal på önskat sätt. Ni ser även om en kollega har kalenderreservation eller sitter i telefonmöte.
Ni kan föja samtalsmängder, kötider och diverse andra parametrar. Ni kan även få alert ifall kötiderna överstiger angivet gränsvärde.
Med en sekvens av numrerade val kan kunden styras till önskad grupp eller person. 
Styrning av samtal samt meddelanden kan programmeras enligt öppethållningstider, helgdagar, personalens skolningsdagar, osv.
Ni kan per anställd definiera ifall inkommande samtal lagras, antingen samtliga samtal eller vid behov. Ifall samtal lagras vid behov kan den anställda aktivera/deaktivera lagringen under pågående samtalet.
Genom att integrera ert CRM-system med Soluno-växeltjänsten kan ni se vem som ringer.
Soluno växeltjänsten kan användas antingen med telefonapplikation på datorn (t.ex. MS-Teams), på mobilen eller med en IP-bordstelefon.