Länsilinkki erbjuder en telekomtjänst som ansluter företagets kommunikationssystem till det allmänna telenätet. Företagets telefonväxel eller kommunikationslösningar (t.ex. MS Teams) ansluts till det allmänna telefonnätet på ett toppmodernt sätt. Med hjälp av den nationella nummerportabiliteten kan man i telefonväxlarna använda alla finska fasta telefon- samt företagsnummer.

Önskar ni i er en mindre telefonräkning?

  • Vi erbjuder tillförlitliga samtalsförbindelser över det fasta telenätet samt förmånliga samtal.

Är ni i behov av, under alla omständigheter, pålitlig samtalstrafik av hög kvalitet?

  • Länsilinkki’s tjänster bygger på dubblerade system. Detta garanterar fungerande tjänster även ifall av störningar.

Vill ni kommunicera direkt med er egen kontaktperson?

  • Hos Länsilinkki har ni en egen kontaktperson som är lätt att få kontakt med.

Är er nuvarande telefonräkning lättläst och klar, framgår det vilka tjänster ni betalar för eller har ni reservationer angående prisnivån?

  • Enligt vår erfarenhet finns det stora skillnader i prissättning, mellan olika teleoperatörer.
  • Är samtliga tjänster som faktureras faktiskt nödvändiga för att tillfredsställa era behov?