LÄNSILINKKI OY, Svartågatan 8, 20750 Åbo, Finland. Tel:+358 2 334 3311. Internet: www.lansilinkki.fi. FO-nummer: 0853251-1
Nätfakturaadress: 003708532511. Förmedlarkod: 003721291126 (Maventa) 

  • VD: Harri Suokko, +358 50 2608, epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots.
  • Försäljningsdirektör: Pasi Vepsä, +358 2 334 3321, +358 44 505 5021, epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots.
  • Försäljningschef: Ilkka Vaherjoki, +358 2 334 3312, +358 50 377 0812, epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots.

Kundtjänst

  • för företagskunder: Den här e-postadressen skyddas mot spambots., +358 2 334 3313
  • för teleoperatörer: Den här e-postadressen skyddas mot spambots., +358 2 334 3300

Tjänstetid 08-16. Störningar utom tjänstetid: +358 44 040 0401, Voimatel Valvomo 24h 

 

LÄNSILINKKIS EXPERTER: Kontaktuppgifter