LÄNSILINKKI OY, Svartågatan 8, 20750 Åbo, Finland. Tel:+358 2 334 3311. Internet: www.lansilinkki.fi. FO-nummer: 0853251-1
Nätfakturaadress: 003708532511. Förmedlarkod: 003721291126 (Maventa) 

Kundtjänst

  • för företagskunder: Den här e-postadressen skyddas mot spambots., +358 2 334 3313
  • för teleoperatörer: Den här e-postadressen skyddas mot spambots., +358 2 334 3300

Tjänstetid 08-16. Störningar utom tjänstetid: +358 44 040 0401, Voimatel Valvomo 24h 

 

Försäljning

Ilkka Vaherjoki

Försäljningschef
Ilkka Vaherjoki

+358 2 334 3312
+358 50 377 0812

Den här e-postadressen skyddas mot spambots.

Pasi Vepsä

Försäljningsdirektör
Pasi Vepsä

+358 2 334 3321
+358 44 505 5021

Den här e-postadressen skyddas mot spambots.

 

LÄNSILINKKIS EXPERTER: Kontaktuppgifter