Länsilinkkis clearing-tjänst ansvarar för inbördes faktureringar och gottgörelser inom telefoni för våra operatörskunder. Tjänsten sammanställer på en räkning all den trafik operatören haft gentemot såväl nationella huvudoperatörer som de ca 20 övriga operatörerna i Finland.

Operatören har inget behov av att upprätthålla ett stort antal bilaterala faktureringskontaktytor utan klarar sig med endast clearing-kontaktytan till Länsilinkki. Detta sparar arbetsresurser hos operatörerna. Eftersom faktureringar och gottgörelser sammanställs till samma clearingfaktura så minskar även summorna på fakturorna märkbart.