Operatörernas konsument-fakturering förutsätter mycket komplexa nummeranalyser. Detta beror på strukturen på numrering och tjänster i finska telenätet samt på att man i Finland även använder impulsbaserad prissättning i vissa samtalstyper. Länsilinkkis tikettbehandling samlar in faktureringsdata från telefoncentralerna som sedan omformas till det enhetliga Unifin-formatet. Månatligen producerar Länsilinkkis fakturaradstjänst operatörsspecifika fakturarader som uppfyller myndighetsbestämmelser och som baserar sig på operatörsspecifika kunddata, avtalsinformation samt prislistor.

Kundförhållandet mellan operatör och konsument påverkas inte av att Länsilinkki producerar fakturaraderna som operatören använder för kundfakturering. Operatören har även full kontroll över samtalsprissättningen av egna kunder.