Operatörsprislista (på finska) f.o.m. 1.1.2022

Operatörsprislista (på finska) f.o.m. 1.7.2021

Företagsnumrets kundpris f.o.m. 1.5.2017

 

Teknisk beskrivning av Länsilinkkis SIP gränssnitt (på finska)

SIP rajapintakuvaus uppdaterad 24.10.2019 

Försäljarregister

Försäljarregister. Försäljarregistret innehåller information om teleföretag, till vilka telefonnummer som har porteras till Länsilinkki Oy med teleföretagskod 23 har överlåtits.