Länsilinkki erbjuder sina operatörskunder servicenummer-, gratisnummer- samt företagsnummerprodukter. Med hjälp av den nationella nummerportabiliteten kan operatören erbjuda tjänster i hela landet genom alla finska landsomfattande service- och gratisnummer.

Produkterna fyller finska myndighetskrav och erbjuder goda anträffbarhetsegenskaper.

  • Länsilinkki ansvarar för trafikstyrning, kundpristaxering samt fakturering.
  • Operatörskunden som sålt tjänsten ansvarar för kundförhållandet till tjänsteleverabtör samt fakturering och gottgörelser gentemot dessa.