Länsilinkki erbjuder teleoperatörer IP baserade telefoni-lösningar.

telefoni

  • Länsilinkkis SIP-trunk tjänst fungerar som gränssnitt mellan operatörernas företagskunders IP-växlar och telenätet. Det finns trunk-lösningar optimerade för VoIP-växlar av olika storlek. Med hjälp av den nationella nummerporteringen kan samtliga nummer i det fasta nätet samt företagsnummer användas.
  • Länsilinkkis IP-växel är en flexibel och konkurrenskraftig anträffbarhetslösning. Kunden behöver ingen egen växelapparatur eftersom IP-växeln är en moln-tjänst. Det effektiva användargränssnittet, mångsidiga svararfunktionerna samt goda rapporterings-egenskaperna gör att växeln även lämpar sig för CallCenter-lösningar. IP-växeltjänsten är kompatibel med fast telefoni, företagsnummer, samt olika operatörers mobilanslutningar.
  • Länsilinkkis VoIP-anslutningar erbjuder operatören en modern och säker produktionsplattform av VoIP-anslutningar till hem och småföretag. Plattformen använder SIP-signalering. VoIP-tjänsten erbjuder alla moderna egenskaper hos en telefonanslutning och stöder ett brett produktsortiment. Långt utvecklade provisioneringsverktyg för hantering av anslutningar och apparatur möjliggör effektiv verksamhet. Konsumenten kan bibehålla sin nuvarande telefonnummer även ifall av övergång till VoIP-tjänsten.
  • MS Teams tjänsten sammankopplar operatörernas kundspecifika MS Teams-lösningar till det finska telenätet. Kunden kan överföra existerande fasta samt företagsnummer till MS Teams vilket möjliggör teknikuppgradering utan att störa nuvarande kundrelationer.